Karabük, adını üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluşumuna kaynaklık yapmıştır.

Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu’ya bağlı Öğlebeli Köyü’nün 13 hanelik bir mahallesiydi ve 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demir yolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937′de hâlâ Karabük’ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelleri atıldı.

Karabük, 6 Haziran 1995′te, Çankırı’nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’ın Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye’nin 78. ili oldu.

Karabük’ün futbol takımının ismi Kardemir Karabükspor’dur.

Karabük, Ankara’nın 200 kilometre kuzeyinde ve Karadeniz sahilinin 100 km güneyinde kalan yer alan Batı Karadeniz Bölgesindedir. Karabük kuzeyinde Bartın, kuzeybatısında Zonguldak, doğusunda Kastamonu, batısında Bolu ve güneyinde Çankırı illeri ile komşudur.

Ankara’ya 230 km., İstanbul’a 400 km. uzaklıktadır.

En önemli akarsuyu Filyos Çayı olan Karabük’ün diğer önemli akarsuları ise Araç, Soğanlı ve Eskipazar Çayları’dır.

Turizm açısından önemli yerler Safranbolu ve Eksipazar ilçelerindedir. Safranbolu ilçe merkezi, Bulak ve Hizar (Mencilis) Mağaraları, Eskipazar ilçesinde Hadrianapolis ve Kimistene isimli antik kent kalıntıları, Bürnük , Üçbaş, Bulak, Pürçükören, Çukurca köylerinde Roma dönemi kalıntıları mevcuttur.