Karabük ilinin merkez köylerinden Çukurca’ya bağlı mahalleden biri olan Ocasak Mahallemiz ormanlarla çevrili, sulu ve susuz tarım yapılabilen ayrıca hayvancılık yapmaya müsait arazisi olan 35 haneli, Camisi, Okulu, Telefonu ve Köy konağı olan Karabük – Ankara karayoluna 2, Karabük il merkezine 20 km mesafede şirin bir yerleşim yeridir.

Ocasak Mahallemizde şimdiye kadar yaşayan mahalle sakinleri geçmişten gelen bir alışkanlıkla her sözü edildiğinde köyümüz veya Ocasak Köyü olarak konuşur bizde bu yazımızda köyümüz diye bahsediyoruz.

Köyümüzün kuruluşu 150 sene önce olarak bilinse de köyümüzün çeşitli mevkilerinde tarihi kalıntılar mevcuttur. Bu konuda tarihin aydınlanması için muhtarlığımız İl Kültür Müdürlüğü’ne girişimlerde bulunmuştur.

Çukurca köyü Ocasak Mahallesini kuran Bekir oğlu Duran Bey (ÇOTUR) ‘dir.  İstanbul Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde bulunan saray kayıtlarından (Numarası 82759, Saray defterleri 53, sayfa 452 ve belge numarası 2857) anlaşıldığı üzere Kayı Boyu’nun Karakeçili Aşiretinden olması nedeniyle Sultan Abdülaziz tarafından Padişah ve Halife fedailiği birimine seçildiği (Bu birim devletin kuruluşundan beri var olmakta olup bu bölüme Kayı Boyunu oluşturan Akaevli, Karaevli, Dodurga ve özellikle Osmanlı ailesinin de mensubu olduğu Karakeçili aşiretine dahil olanlar arasında alım yapılırdı. Fedailik birimi İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra lağvedilmiştir) belirtilmektedir.

Sultan Abdülaziz’in 1875 yılında hal edilmesi ile yerine kısa bir süre yeğeni Sultan V Murat padişah olmuş, Sultan V Murat’ın hasta olmasının anlaşılması nedeniyle de devlet büyükleri ve ulemanın izni ile Sultan II Abdülhamit tahta geçmiş, Sultan Abdülaziz taraftarı ve fedaisi olması nedeniyle, Yıldız Sarayı arşivlerinde bulunan padişah iradesi ile (arşiv numarası 97253, belge no 4825) tutuklama kararı çıkartılmış, bu nedenle Osmanlı Rus Harbinden sonra saraydan ve İstanbul’dan kaçarak Çerkeş tarafına geldiği orada iki sene kadar ikamet ettiği (Çerkeş Kazası Şeri Mahkeme kayıtları, Şeri defterleri 458, belge no 1367) Çerkeş’teki bir kavgadan dolayı Şeri Mahkemelerinde yargılanırken esas kimliğinin ortaya çıkması sonucu Çerkeş’ten de kaçarak bugünkü Çukurca köyü mıntıkasına gelip, Ocasak köyü olarak bilinen köyü kurduğu ve ikinci meşrutiyetle beraber genel af çıkartılması nedeniyle Safranbolu Sicil kayıtlarına müracaat ederek hakkındaki padişah iradesini kaldırttığı (Safranbolu Yeri Mahkemesi, Şeri Defterleri 217,belge no 4324) bilinmektedir. (Kaynak: Wikipedia)

Bekir oğlu Duran bey (Çotur)’‘in  Çotur Ali, Çotur Hasan ve Çotur (Topal) Bekir (dedesinin adı) adında üç oğlu olduğu bilinmektedir. Aile daha sonra büyümüş ve nesli aşağıdaki şekilde devam etmiştir.

Bekir oğlu Duran Bey’in Ali isimli oğlundan Köçek Durmuş, Kör Şükrü ve Hidayet Özdem (Dokuzlu’nun) ailesi oluşmuştur. Hasan isimli oğlundan Mustafa Çavuş, Hüseyin Ağagil ve Akkuyruk Kamil ailesi oluşmuştur.  Son oğlu (Toplal) Bekir ise Topal Tafık (Tevfik), Gubuzcugil (Ali Özdem) ve Kara Mehmet’in babasıdır.

Aile soyadı kanunundan sonra Özdem soyadını almıştır. Hasan isimli oğlundan gelen Mustafa Çavuş ailesi ise  soy isimlerini Özcan olarak değiştirmişlerdir.

Bu arada köye sonradan yerleşen ailelerden biride Bekir Şeyhoğlu oğlu ailesidir. Bekir Şeyhoğlu’nun  Osman Çavuş’un (Doğum 1269) lakablı bir oğlu olup, Çavuş lakabını nereden aldığı şu an için bilemiyoruz. Ama sülale soyadı kanunu ile beraber Altunay soyismini almıştır. Osman Çavuş’un İsmail (Doğum 1300) , Seyit Ali ve Salih (Böcek Salih) adına üç erkek çocuğu olduğunu biliyoruz. Kız çocuklarının varlığını bilemiyoruz.

Salih (Böcek Salih) isimli oğlu bugünkü Cildikısık köyüne yerleşir ve Kamil (Köçek Kamil) adında bir oğlu olur ve aile devam eder. Salih (Böcek Salih) diğer oğlu ise Sadık (Arap Çavuş) hakkında ise bilgi edinemedim.

Osman Çavuş’un Seyit Ali isimli oğlunun beş oğlu olduğu (Ali Osman, Emin, diğer üçü hakkında bilgi bulamadım) ve tüm çocukların Kurtuluş savaşına katıldığı ve bir daha geri dönmedikleri ve haber alınamadığı biliniyor.

Osman Çavuş’un İsmail isimli oğlundan da Seyit Ali, İsmail ve Galip (Doğum 1319) , Mehmet (Ahraz) ve Osman isminde beş oğlu olmuştur. Sülale bugün genişleyerek devam etmektedir. Mehmet ve Osman evlenmeden çeşitli nedenlerden vefat etmişlerdir.

Köyümüzün kalkınma hamlesi 1950 senelerinde ilk olarak içme suyu getirilmesiyle başlamış, senelerce merkez mahalleye ilkokula giden çocuklarımıza köyümüzden Mehmet Ali Ulusoy önderliğin de köylü devlet işbirliği ile ilkokul yapılmıştır.

1970’li yıllarda değirmen başından ikinci içme suyu getirilmiş, bu dönemde Mustafa Özcan mahalle kalkındırma derneğini kurmuştur. Derneğin amacı köyümüzün okul yol su elektrik ve cami ihtiyaçlarını gidermek amaçtır. Zamanla ihtiyaç hâsıl olan içme suyu için Gıcan Deresinden dersinden su getirilmiştir. 1980’li yılarda köyümüz elektrik gelmiş ve içme suyu Kirence’den getirilmiş, köyümüze kanalizasyon şebekesi yapılmıştır. 1990 yıllarında köyümüz ekonomik sebeplerle ve orta öğretim eğitimi yüzünden göç vermiş ilkokulumuz öğrenci yokluğundan kapatılmıştır.

Köyümüzde ev ve bahçeleri sulama gibi ihtiyaçlarla içme suyu yetersiz kalmıştır. Mahalle içi dağıtım şebekesi adil olmadığından yeniden içme suyu hattı deposu ve saat takılarak kolektör sistemi ihtiyaç haline gelmiştir. 1970 yıllarda kurulan kalkındırma derneğinin amacına uygun çalışmaları devam ederken 1997 yılında derneğin başına kuruculardan Mustafa Özcan’ın oğlu Cevat Özcan getirildi. Cevat Özcan ilk olarak kalkınma hamlesini Köy konağı ve Cami inşaatı olarak başladı. Derneğin adını Çukurca Köyü Ocasak Mahallesi Kalkındırma ve Cami Yaptırma Yaşatma Derneği olarak değiştirdi.

1997 yılı ortalarında temeli atılan cami ve köy konağı inşaatı devam ederken yeni içme suyu irsale hattı ve deposu talep edilmiş 2007 yılı sonunda yeni depoya su akıtılmıştır. Kolektör çıkışlı saat takılarak abonelere su dağıtımı yapılmıştır.

Camimiz hizmet vermeye 2002 yılında başlamıştır. Mahalle sakinleri ve Hocamız Recep Yörük’ün gayretleri ile dernek başkanımızın bilgileri dogrultusunda 2008 yılında resmi olarak açılışı yapılmıştır. 2011 yılında camimiz ve köykonağına 300 kişilik hizmet verecek şekilde yemek salonu ilave bayan şadırvanı yapılmıştır. 2013 Mayısında ise minare montajı yapılmıştır.

Köyümüz ulaşım olarak yolumuz asfalttır.

Köyümüzden Çanakkale savaşlarına ve Kurtuluş savaşına katılan pek çok köylümüzden haber alınamamıştır. Çanakkale savaşları hakkında oluşturulan Gelibolu Bilgi Bankasında 48 bin kişilik listede 5 adet köylümüzün bilgisi mevcuttur.  Liste için tıklayın (Bilgi sitesi şu an bakımda, cevap vermemektedir.)
Çukurca Köyü Ocasak Mahallesi Kalkındırma ve Cami Yaptırma Yaşatma Derneği adına
Dernek başkanı: Cevat Özcan


Çukurca Köyü Ocasak Mahallesi ile sukrualtunay